Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie


Nagłówek

Aktualności

II ogloszenie o naborze rezerwa KFS

Lubartów, 23.11.2018 r.   Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie ogłasza nabór wniosków z rezerwy o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.   ZASADY NABORU WNIOSKÓW   Czas trwania naboru:   03.12.2018 r.     ...

KFS - ogloszenie o naborze rezerwa

Lubartów, 09.10.2018 r.   Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie ogłasza nabór wniosków z rezerwy o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.   ZASADY NABORU WNIOSKÓW   Czas trwania naboru:   22.10.2018 r. – 24.10.2018 r. ...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (IV)

Powiat lubartowski/Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (IV)"

Nowy nabór wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.   ZASADY NABORU WNIOSKÓW   Czas trwania naboru:   28.06.2018 r. – 29.06.2018 r.         Środki KFS przeznaczone...

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu  danych osobowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie i Oddział w Kocku   Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w...

Nabór wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.   ZASADY NABORU WNIOSKÓW   Czas trwania naboru:   25.04.2018 r. – 27.04.2018 r. Środki KFS przeznaczone są na finansowanie...

Opłaty za rejestrację oświadczenia lub zezwolenia na powierzenie pracy cudzoziemcowi

Osoby chcące dokonać rejestracji oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi lub złożyć wniosek o wydanie zezwolenia bądź przedłużenia zezwolenia na wykonywanie pracy sezonowej winny dokonać wpłaty w kwocie  30 zł (za jeden wniosek/osobę), a dowód niniejszej wpłaty należy dołączyć do wniosku podczas jego...

„Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (IV)”

Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie realizuje projekt pn. „ Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (IV)" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9: Rynek pracy , Priorytet inwestycyjny 8i: Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy...

Ogłoszenie

Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie zaprasza pracodawców oraz osoby bezrobotne, które ukończyły 30 lat do skorzystania ze wsparcia w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (III)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu...

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (III)”

Powiat lubartowski/Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (III)"   Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę