Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie


Ograniczenia w przyjęciach interesantów

Uprzejmie informujemy, że Urząd Pracy w Lubartowie pomimo trwającego zagrożenia epidemiologicznego pracuje w dotychczasowych godzinach pracy urzędu, tj. od 7.30 do 15.30 oraz obsługuje interesantów przy wydzielonym stanowisku znajdującym się w bocznym wejściu do siedziby Starostwa Powiatowego w Lubartowie (po prawej stronie budynku).

W Oddziale w Kocku zostało wydzielone stanowisko na parterze.

Poza wyznaczonymi stanowiskami do obsługi klientów oraz miejscami do pozostawienia dokumentów, do budynków wpuszczani są wyłącznie pracownicy urzędu pracy.

Zalecamy jednak ograniczyć wizyty w Urzędzie do minimum oraz jeśli to możliwe do załatwienia sprawy drogą telefoniczną, elektroniczną lub pocztową.

Wszystkie zaplanowane indywidualne wizyty i konsultacje osób bezrobotnych u doradców klienta odbywają się drogą telefoniczną i elektroniczną.
Przypominamy także o obowiązujących w Urzędzie wymogach sanitarnych związanych z epidemią: zakrywaniu ust i nosa maseczką ochronną, dezynfekcji rąk  po wejściu do urzędu oraz zachowaniu dystansu 2 m między osobami.

  UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. "O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych" (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.), do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej uprawnione są wszystkie osoby posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania w Polsce, które spełniają kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej - na podstawie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta) przez okres 90 dni, po złożeniu w tej sprawie indywidualnego wniosku.
Istnieje również możliwość ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny - więcej informacji na stronie ZUS.

Informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w przypadku podejrzenia zarażenia lub zarażenia koronawirusem opieka medyczna jest bezpłatna i nie ma potrzeby z tego tytułu rejestrowania się w Urzędzie Pracy celem uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego.

Załączniki
Kontakty do urzędu.pdf (pdf, 398 KB)

Aktualności

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2020r.
202006_stopa.png

  • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 20.000,00 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej w powiecie lubartowskim
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie
21-100 Lubartów, ul. Słowackiego 8
tel (81) 852-65-10; 855-20-02; 855-20-17; fax (81) 852-65-11
e-mail: lulb@praca.gov.pl
 
 
Oddział PUP w Kocku
21-150 Kock, ul. Wojska Polskiego 25
tel (81) 859-14-66 fax (81) 859-14-66
 e-mail: lulbko@praca.gov.pl

Godziny otwarcia Urzędu: 7:30 – 15:30
Godziny przyjmowania interesantów: 8:00 - 13:30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę