Współpraca - Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie


Partnerstwo

W dniu 22 października 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Lubartowie zainicjował utworzenie Partnerstwa Lokalnego na Rzecz Promocji Zatrudnienia, Rozwoju Rynku Pracy, Poradnictwa Zawodowego i Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu.
Partnerstwo funkcjonuje bez osobowości prawnej oraz koordynuje działania w trzech obszarach:
 1. promocji zatrudnienia, przedsiębiorczości i rozwoju rynku pracy;
 2. poradnictwa zawodowego;
 3. przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
Partnerstwo opiera się na współpracy partnerów z trzech sektorów publicznego, pozarządowego i gospodarczego w wymiarze lokalnym. Obecnie Partnerstwo liczy 40 Partnerów.
Podstawowe zasady działania partnerstwa to:
 • dobrowolność udziału;
 • równość partnerów względem siebie;
 • oddolny charakter podejmowanych inicjatyw;
 • działania w wymiarze lokalnym skierowane na rozwiązywanie rzeczywistych problemów lokalnej społeczności;
 • bliska współpraca – wspólne planowanie, podejmowanie decyzji i ich realizacja;
 • zaufanie, otwartość i transparentność działań;
 • otwarcie na rozwój i poszerzanie partnerstwa;
 • nowatorstwo działań i kompleksowe podejście do rozwiązywania problemów.
 
W celu przystąpienia do Partnerstwa należy wypełnić Deklarację przystąpienia do pobrania poniżej i przesłać ją lub złożyć w sekretariacie (pokój 157, I piętro ) Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie ul. Klemensa Junoszy Szaniawskiego 64, 21-100 Lubartów.
 
W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt z Panią Kamilą Kowalską, Kierownikiem Działu Organizacyjno-Administracyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie,
tel. 81 852 65 48, e-mail: organizacyjny@puplubartow.pl
 
 
Załączniki
Deklaracja Przystąpienia do Partnerstwa.docx (docx, 19 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę