Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie


Zamknięcie urzędu

Komunikat - koronawirus
ZAMKNIĘCIE URZĘDU
 
Od dnia 16 marca 2020 r.  Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie i Oddział w Kocku zostaje wyłączony z obsługi bezpośredniej klientów.
 
 Wszelkie sprawy będą załatwiane drogą telefoniczną, elektroniczną lub pocztową.
  UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. "O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych" (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.), do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej uprawnione są wszystkie osoby posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania w Polsce, które spełniają kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej - na podstawie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta) przez okres 90 dni, po złożeniu w tej sprawie indywidualnego wniosku.
Istnieje również możliwość ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny - więcej informacji na stronie ZUS.

Informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w przypadku podejrzenia zarażenia lub zarażenia koronawirusem opieka medyczna jest bezpłatna i nie ma potrzeby z tego tytułu rejestrowania się w Urzędzie Pracy celem uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego.

Załączniki
Kontakty do urzędu.pdf (pdf, 398 KB)

Aktualności

 • Komunikat - ZAMKNIĘCIE URZĘDU

  Komunikat - koronawirus ZAMKNIĘCIE URZĘDU   Od dnia 16 marca 2020 r.  Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie i Oddział w Kocku zostaje wyłączony z obsługi bezpośredniej klientów.     Wszelkie sprawy będą załatwiane drogą telefoniczną lub elektroniczną.   KONTAKT DO URZĘDU . ...

 • Komunikat

  Komunikat - koronawirus WYZNACZONE POKOJE DO OBSŁUGI   Od dnia 13 marca 2020 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubartowie i Oddziale w Kocku wyznaczone zostały pokoje do kompleksowej obsługi klientów Urzędu.   W Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubartowie jest to pokój 16 , znajdujący się na parterze, wejście do...

 • Komunikat - koronawirus

  Komunikat - koronawirus   Klientom Urzędu, którzy planują w najbliższych dniach wizytę osobistą w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubartowie i Oddziale Urzędu w Kocku, proponujemy wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikami urzędu pracy w celu określenia, czy załatwienie sprawy wymaga osobistego stawiennictwa. Zalecamy...

 • Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (V)

  Powiat lubartowski/Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (V)" w...

 • Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (VI)

  Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (VI)" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2020r.
Wykres statystyka luty 2020

 • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 20.000,00 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej w powiecie lubartowskim
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie
21-100 Lubartów, ul. Słowackiego 8
tel (81) 852-65-10; 855-20-02; 855-20-17; fax (81) 852-65-11
e-mail: lulb@praca.gov.pl
 
 
Oddział PUP w Kocku
21-150 Kock, ul. Wojska Polskiego 25
tel (81) 859-14-66 fax (81) 859-14-66
 e-mail: lulbko@praca.gov.pl

Godziny otwarcia Urzędu: 7:30 – 15:30
Godziny przyjmowania interesantów: 8:00 - 13:30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę