Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie


Opłaty za rejestrację oświadczenia lub zezwolenia na powierzenie pracy cudzoziemcowi

Osoby chcące dokonać rejestracji oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi lub złożyć wniosek o wydanie zezwolenia bądź przedłużenia zezwolenia na wykonywanie pracy sezonowej winny dokonać wpłaty w kwocie 30 zł (za jeden wniosek/osobę), a dowód niniejszej wpłaty należy dołączyć do wniosku podczas jego składania. Złożenie niekompletnego wniosku, bez dowodu wpłaty, spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 
Wpłaty należy dokonać na rachunek:
Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie, ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
65 8707 0006 0003 9912 2000 0001

Dowód wpłaty powinien zawierać następujące dane:
  •  nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy);
  •  przedmiot/tytuł dokonanej wpłaty (wydanie zezwolenia bądź przedłużenia zezwolenia na wykonywanie pracy  sezonowej lub rejestracja oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy wraz z podaniem pełnego imienia, nazwiska oraz datęurodzenia cudzoziemca, dla którego wystapiono z wnioskiem o wydanie zezwolenia/oświadczenia na wykonywanie pracy).

Aktualności

Nabór wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.   ZASADY NABORU WNIOSKÓW   Czas trwania naboru:   25.04.2018 r. – 27.04.2018 r. Środki KFS przeznaczone są na finansowanie...

Opłaty za rejestrację oświadczenia lub zezwolenia na powierzenie pracy cudzoziemcowi

Osoby chcące dokonać rejestracji oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi lub złożyć wniosek o wydanie zezwolenia bądź przedłużenia zezwolenia na wykonywanie pracy sezonowej winny dokonać wpłaty w kwocie  30 zł (za jeden wniosek/osobę), a dowód niniejszej wpłaty należy dołączyć do wniosku podczas jego...

„Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (IV)”

Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie realizuje projekt pn. „ Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (IV)" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9: Rynek pracy , Priorytet inwestycyjny 8i: Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy...

Ogłoszenie

Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie zaprasza pracodawców oraz osoby bezrobotne, które ukończyły 30 lat do skorzystania ze wsparcia w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (III)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu...

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (III)”

Powiat lubartowski/Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (III)"   Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 20.000,00 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej w powiecie lubartowskim
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie
21-100 Lubartów, ul. Słowackiego 8
tel (81) 852-65-10; 855-20-02; 855-20-17; fax (81) 852-65-11
e-mail: lulb@praca.gov.pl
 
 
Oddział PUP w Kocku
21-150 Kock, ul. Wojska Polskiego 25
tel (81) 859-14-66 fax (81) 859-14-66
 e-mail: lulbko@praca.gov.pl

Godziny otwarcia Urzędu: 7:30 – 15:30
Godziny przyjmowania interesantów: 8:00 - 13:30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę